Životní pojištění Allianz

Životní pojištění Allianz

Život je plný nečekaných událostí a zvratů. Před nehodou, neštěstím nebo vážnou nemocí vás ochránit nedokážeme. Umíme však ochránit váš rodinný rozpočet i vaše blízké, kteří v případě nečekané události nezůstanou bez prostředků. Allianz životní pojištění je tu pro vás a vaše nejbližší.

Životní pojištění

Životní a úrazové pojištění 

Co je životní pojištění, jak funguje a v jakých situacích vám doslova vytrhne trn z paty? Životní pojištění Allianz dokáže zabezpečit vás i vaše blízké v případě úrazu s trvalými následky, dlouhodobé nemoci či smrti. Pojistné plnění a krytí si můžete libovolně nastavit tak, aby vyhovovalo vašim potřebám a spolehlivě pokrylo výpadek vašeho příjmu. Pokud žijete single, vystačí vám pojištění pracovní neschopnosti a pojištění invalidity. Díky spolehlivé pojistce zvládnete bez potíží i dlouhodobý výpadek příjmu, aniž byste museli sáhnout do rezerv.

Druhy životního pojištění 

Životní pojištění patří mezi dlouhodobé pojistky. Proto je dobré při výběru pojištění nešlápnout vedle a znát základní pojmy. Rizikové životní pojištění v případě smrti po dobu trvání smlouvy zabezpečí vaši rodinu - dojde k vyplacení životního pojištění při úmrtí ve sjednané výši. V případě dožití po ukončení pojistné smlouvy není pozůstalým vyplaceno žádné plnění, pokud produkt neobsahuje navíc investiční složku. Proto je dobré před sjednáním pojištění zvážit všechny možnosti. 

Pokud už základní životní pojištění sjednané máte, ať už rizikové, nebo životní pojištění se spořením, nezapomeňte zkontrolovat, zda máte pojištěná také vybraná rizika - pojištění invalidity, úrazu, nemoci a pojištění hospitalizace. S úrazem či dlouhodobou nemocí jde v ruku v ruce výrazný pokles příjmů. Současně je nutné počítat se zvýšenými náklady na léky, rehabilitace či jiné zdravotnické služby a zdravotnické pomůcky. Pokud toto připojištění nemáte, nejste spolehlivě chráněni. Nechte si zrevidovat stávající smlouvy na naší pobočce Allianz Ostrava.

Životní pojištění pro děti

V rámci jedné pojistky můžete pojistit také další členy rodiny včetně dětí. U dětí jsou poměrně časté úrazy a drobné nehody, a proto se kvalitní pojistka s připojištěním úrazu rozhodně vyplatí. Dobrou volbou může být také životní pojištění dětí s investiční složkou, které vašim ratolestem v budoucnu finančně usnadní start do života. 

Životní pojištění pro seniory

S přibývajícím věkem stoupá riziko vážných onemocnění, úrazů, dlouhodobé hospitalizace a dalších nepříjemných událostí. Životní pojištění pro seniory se proto stává čím dál populárnější. Dobře nastavená pojistka zajistí seniorovi prostředky pro důstojné a aktivní stáří nebo zabezpečí rodinu v případě nenadálé smrti. Připojistit lze také riziko dlouhodobé a vážné nemoci nebo invalidity. Z pojistky se poté pokryjí zvýšené náklady na zdravotnické pomůcky, rehabilitaci či ošetřovatelskou péči. 

Cena životního pojištění

Životní pojištění a jeho cena se odvíjí od výše pojistných limitů, pojištěných rizik, věku, zdravotního stavu, ale i profese, kterou vykonáváte. Nechte si spočítat výši pojistky zdarma a bez závazků v pojišťovně Allianz Ostrava

Adekvátní průměrná cena životního pojištění s pokrytím všech zásadních rizik se pohybuje zhruba okolo 5 % měsíčního příjmu. Pokud zahrnete životní pojištění do daní, můžete na odvodech ušetřit až 3 600 Kč ročně, a tím snížit náklady na pojistné.

Životní pojištění k hypotéce

Pokud sjednáváte hypotéku, není příliš nad čím váhat. I když banky pojistku k úvěru nevyžadují, životní pojištění a hypotéka jdou obvykle ruku v ruce. Hypotéka je velký finanční závazek na mnoho let. Dlouhodobý výpadek příjmů je pro většinu rodinných rozpočtů zatížených hypotékou likvidační. Sjednáním kvalitního pojištění k hypotéce chráníte svůj majetek i vaše blízké. 

Při sjednání pojištění zvažte výši nastavených limitů a rizika, která by pojistka měla pokrýt. Nejcitelněji zasáhne rodinný rozpočet úmrtí a invalidita z důvodu nemoci či úrazu. Pojištění by měl mít sjednané minimálně hlavní živitel rodiny. 

V pojišťovně Allianz můžete pojistnou smlouvu nastavit na míru vašim potřebám. Pokud váháte nad pojistnými limity, zkuste se řídit jednoduchou radou expertů. Pojištění by v případě smrti nebo trvalé invalidity mělo pokrýt všechny závazky, tedy nesplacenou jistinu úvěru, ale i náklady spojené s invaliditou a poklesem příjmu. Pokud máte rodinu a děti, doporučuje se nastavit limit ve výši 1-3 násobku ročního příjmu.

Rádi vám s nastavením kvalitního a spolehlivého pojištění zdarma poradíme. Sjednejte si nezávaznou konzultaci

Kontaktní formulář

* Pole označená hvězdičkou jsou povinná.

© 2022 MARF reklamní agentura